Sekat

Sejak kebelakangan ini banyak laman web telah disekat. Untuk membuka laman web yang telah disekat sila pasang aplikasi dibawah.

Recently many websites have been blocked. To open a website that has been blocked, please install the following application.

Android Phone (Google Play Store):
DNSChanger for IPv4/IPv6 – Frostnerd.com

Selepas pasang, tekan START, sudah boleh buka laman web yang telah disekat.

After the installation, press START, so you can open websites that have been blocked.

Desktop PC: VeePN – Veepn.com